29. mai, 2019

28.05.2019 kinnitas Eesti Kennelliidu volinike koosolek Eesti retriiverite tõuomaste katsete reeglite muudatused. Muudatused viidi sisse, et reeglid oleksid selgemad ja ülevaatlikumad. Uuendatud reeglid jõustusid vastuvõtmise hetkest.

Koostati ühtne dokument (vt. ülal), mis koosnes kolmest osast:

1. Reeglite üldsätted (Retriiverite tõukatse, tõukatse dummy’dega, tasemekatse ja Working Test’i reeglid);

2. Reeglid (Retriiverite tõukatse, tõukatse dummy’dega, tasemekatse ja Working Test’i reeglid);

3. Tasemekatse ja Working Test’i reeglite juurde kuuluvad juhendid (katsete korraldamine, sooritamine ja hindamine).

Kuna reeglite üldsätted on kõigil katsetel samad, on need ühtse dokumendi alguses. Sellele järgnevad kõikide katsete reeglid ning dokumendi lõpus on taseme- ja Working Test katsete korraldamise, sooritamise ning hindamise juhendid.

Põhiliselt on parandatud sõnastust ja ühtlustatud erinevate katsete reeglites kasutatavat sõnavara. Olulisemad sisulised muudatused on toodud välja allpool.

Olulisemad muudatused reeglites:

1. Reeglite üldsätted

1.1. Katsetel saavad osaleda vaid FCI tõutunnistust omavad retriiveritõugu koerad.

1.2. Katse kohtunikuks saab olla EKL’i poolt kinnitatud retriiverite katsekohtunik või EKL poolt heakskiidetud mõne muu FCI maa retriiverite tõuomaste katsete kohtunik, kellel on vastava katse hindamise õigus.

1.3 Working Test’is ei ole koera hindamislehte.

2. Tõu- ja dummy’katse

2.1. Vee- ja otsingutöös ei ole laskja kaugust enam määratletud kindla kaugusega 6 meetrit, vaid see on muudetud ‘sobivas kauguses’, miinimum kuus (6) meetrit.
Selgitus: laskja peab olema koerale nähtav. Alati ei ole maastiku tõttu laskjal täita mõlemad nõuded – olla koerale nähtav ja täpselt kuue (6) m kaugusel. Uue sõnastuse puhul on kohtunikul laskja paigutamisel suuremad võimalused, täites oluliseima, koer näeb laskjat, tingimuse.

2.2. Hinnatavad omadused:
’Saagihaare’ muudetud – ’saagi käsitlemine’. Saagihaare punktis ei hinda kohtunik mitte üksnes saagi haaret vaid ka seda mismoodi koer saagiga käitub, seda käsitleb.

3. Tasemekatse

3.1. Jälje võib vedada ka linnuga. Ava- ja võitjaklassis võidakse kasutada saagi asemel ka dummysid.

4. Working Test-katse

4.1. Katsel on hindamisõigus lisaks RWT (retriiverite Working Test kohtunikule) ka Field Trial hindamisõigusi omaval kohtunikul.

4.3. Katsete klassid
Koer võib jätkata osalemist alamates klassides kuni selles klassis kahe 1-järgu saamiseni. Kui ta saab need enne kalendriaasta lõppu, võib ta jätkata kuni kalendriaasta lõpni, misjärel peab ta siirduma järgmisesse klassi.selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saavutas kõrgemasse klassi siirdumist võimaldava tulemuse.

4.4. Järkude andmine
VÕIT klassis katse võitnud koerale võidakse anda sertifikaat (SERT), kui klassis osales vähemalt kolm koera ja võitnud koer on töötanud sertifikaadi vääriliselt.
SERT-i või reserv-SERT-i saab anda vaid koerale, kes on saanud VÕIT-klassis 1.järgu.


Reeglite muudatused on kooskõlastatud Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu, Eesti Siledakarvaliste Retriiverite Tõuühingu, Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu, Eesti Kiharakarvaliste Retriiverite Tõuühingu ja Eesti Labradori Retriiverite Tõuühinguga.

Eesti Retriiverite Tõuühing
Monica Merima, juhatuse esimees

Eesti Noca Scotia Retriiverite Tõuühing
Riin Kooli-Kõnnussaar, juhatuse esimees

Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing
Kalvo Kriisk, juhatuse esimees

Eesti Kiharakarvaliste Retriiverite Tõuühing
Kalvo Kriisk, juhatuse esimees

Eesti Labradori Retriiiverite Tõuühing
Reeli Kuhi-Thalfeldt, juhatuse esimees

Eesti Siledakarvaliste Retriiverite Tõuühing
Aet Toose, juhatuse esimees

Categories: dummykatse, tasemekatse RTT, töö ja koolitus, töökatse RWT, tõukatse, ühing

Warning: Undefined variable $u_date in /data01/virt4399/domeenid/www.retriiverid.ee/htdocs/wp-content/themes/Erty/single.php on line 39
Viimane uuendus: 2019/05/29

Comments are closed.