28. jaanuar, 2004

Tere, Mina olen Margus Merima, Eesti retriiverite Tõuühingu juhatuse esimees. Kuna käesoleva aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud labradori retriiverite aretuse erinõuded on üksjagu poleemikat tekitanud, siis esitan siin ka oma (ja loodetavasti ka suurema osa ERTÜ juhatuse) seisukohad sel teemal.

Miks on aretuse erinõuded hetkel vajalikud?

Labradori retriiverite populaarsus Eestis järjest suureneb ja koerte arv kasvab kiiresti. Kasvav nõudlus toob aga alati kaasa juhtumeid, kus eelkõige majanduslikel kaalutlustel, aga ka lihtsalt teadmatusest kiputakse „unustama“ mõningaid elementaarseid mängureegleid.

Eesti ühiskond on noor ja veel üsna vaene nii majanduslikus kui moraalses mõttes. Kui arenenud riikides on olemas ühelt poolt välja kujunenud ja tegijate seas aktsepteeritud eetikanormid ning teiselt poolt toimivad seadused (näiteks tarbijakaitset puudutav), siis Eesti kohta see kahjuks veel ei kehti. Inimeste vastutustunne pole siinmail kahjuks veel kuigi tugevalt arenenud, samuti tehakse palju vigasid pahaaimamatult vähestest teadmistest tulenevalt.

ERTÜ üks peamisi ülesandeid on suunata ja kontrollida retriiverite aretustegevust. Seda selleks, et aretustegevuse tulemusena sünniksid terved ning oma välimuse, iseloomu ja tööomaduste poolest tõustandardile vastvad tõukoerad.

Paljude inimeste jaoks on aretustöö hobi ja paljude jaoks on see äri. Mõlemad variandid on võimalikud ja kummaski pole iseenesest midagi halba. Aga nii ühed kui teised peavad endale aru andma, et nii hobi kui äri nõuavad teatud investeeringuid. Aretustöös on ka palju riske ja võimalus palju kaotada. Kui nendest asjadest endale aru ei anta, ei tasuks ka aretusega tegeleda. Sest kaotust ei saa vältida või kompenseerida reeglite eiramise teel.

Loodan, et kõiki inimesi, kes on ennast sidunud labradoridega, seob üks ühine tunne – armastus selle tõu vastu. Seda loomulikum peaks olema see, et kõik need, kes tegelevad või plaanivad tulevikus tegeleda tõuaretusega, püüavad seda teha võimalikult kvaliteetselt.

Miks on aretuse erinõuded praegu just sellised?

ERTÜ aretustoimkond lähtus aretuse erinõuete koostamisel kolmest peamisest tegurist:

 1. koera tervis,
 2. välimus,
 3. iseloom.

Tervisenõuete osas ei ole erilisi eriarvamusi olnud. Erinõuete teine pool – näitusehinde nõue – annab aga hinnangu koera välimusele ja mingis osas ka iseloomule. On ju selge, et näitusel ei saa olla edukas tõustandardile mittevastava iseloomuga, näiteks arg või agressiivne koer.

Palju küsimusi on tekitanud erinäituse hinde nõudmine: erinäituse hinne läks sisse just põhjusel, et saada arvamus tõugu hästi tundvalt kohtunikult. Teame ju kõik, kui lihtne on teha Eestis koerast tšempion, ilma et teda oleks hinnanud ükski antud tõu asjatundja.

See, nagu oleks aretuse erinõuded kehtestatud ERTÜ poolt kiirustades ja kõigi osapooltega läbi rääkimata, on vale – aretustoimkond on nõudeid ette valmistanud 3 aastat. Küll aga näen mõnda põhjust, miks see kiire ja ootamatuna tunduda võib:

 • paljude ERTÜ liikmete, sealhulgas ka toimkondade liikmete passiivne suhtumine ühingu tegevusse. Seetõttu ei tulnud aretuse erinõuete esimene versioon nii täiuslik, kui ta oleks võinud olla.
 • Isiklik mugavus või hoolimatus heade eetikanormide vastu. Seni pole olnud erilisi takistusi mistahes paarituste läbiviimisel.
 • Mõnede inimeste omadus olla vastu absoluutselt kõigele.

Fakt, et aretuse erinõuded labradori retriiveritele on nüüd olemas, on väga hea. Sest üks suur samm on sellega tehtud. Aretusnõuded pole kindlasti veel täiuslikud, kuid on täidetavad ja vajalikud tõu arengu huvides.

Miski ei takista ERTÜ liikmeskonnal neid erinõudeid täiustamast, kui see on vajalik ja põhjendatud – määratleda erijuhtumid, tingimused töökoertele, jne. Ja kuna erinõuete vastuvõtmine on õnneks tekitanud viimaks ometi ka diskussiooni (mida nende ettevalmistamise ajal ei sündinud), siis loodan, et me saame teatud korrektuure teha juba lähemal ajal. Mõningaid ettepanekuid on tulnud ning ootame lisa.

Lõpetuseks soovitaksin kõigil, kes on aretuse erinõuete vastu (või ka poolt) sõna võtnud, mõelda järgmistele küsimustele:

 • Mida ma soovin, kui ma lähen endale ostma labradori?
 • Kas ma soovin tervet, ilusat, sellele tõule iseloomulike omadustega looma?
 • Kas ma tahan, et tema kasvataja oleks avameelne, aus ja valmis mind igal ajal juhendama ja abistama?
 • Miks ma ise tõuaretusega tegelen või alustada kavatsen?
 • Kas ma tahan luua minu jaoks „ideaalset“ labradori?
 • Kas ma tahan pakkuda oma kutsikaostjatele parimat, mida ma oskan?
 • Ja kas ma suudan seda kõike teha nii, et ma ei lähe vastuollu oma südametunnistusega?

Kui te nende mõtetega nõustute, siis pole ka aretuse erinõuete järgimine teie jaoks eriline probleem.

Categories: aretus, ühing

Warning: Undefined variable $u_date in /data01/virt4399/domeenid/www.retriiverid.ee/htdocs/wp-content/themes/Erty/single.php on line 39
Viimane uuendus: 2011/05/03

Comments are closed.