17. October, 2022

ERTÜ korraline üldkoosolek toimus 16.09.2022 Tallinnas, mille käigus valiti uus juhatus!

 

16.09.2022 toimus ERTÜ korraline üldkoosolek!

Päevakord:

1. ERTÜ põhikirja muutmine;

2. ERTÜ praeguse juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine;

3. Uue juhatuse valimine;

4. Uue revisjonikomisjoni valimine;

5. Vaba arutelu.

Koosolekul osales 19 liiget ning volitustega oli esindatud samuti 19 osalejat.

Koosoleku käigus otsustati muuta põhikirja punkti 5.2., lubamaks juhatuse moodustada 3 kuni 5 liikmega, varasema 5 kuni 7 liikme asemel.

Koosoleku käigus valiti uus juhatus koosseisus:
Maria Grigorjeva
Aet Toose
Anneli Ilumets
Rünno Miller
Tatjana Zamorskaja.

Samuti valiti uus revisjonikomisjon koosseisus:
Veronika Schiller
Olga Zaitsev.

Protkolliga saab tutvuda siin!

13.10.2022 toimus ka esimene uue juhatuse koosolek, mille protokolliga saab tutvuda siin!

ERTÜ juhatus

Categories: ühing
Viimane uuendus: 2022/10/17

Comments are closed.