Koer verejäljel

Koer verejäljel

Kõiki jahikoeri on võimalik õpetada jälitama haavatud ulukit verejälgi mööda. Treenitakse kunstlikul verejälgede rajal, mis tehakse alusmetsata puistus.

Jäljerea tegemiseks võetakse kodu- või metslooma verd. Jäljerida tehakse 1,5 …2 m pikkuse kepi otsa kinnitatud käsnaga või spetsiaalse tilguti abil. Raja algul pannakse verd rohkem ja tihedamalt, raja lõpul vähem. Keskmiselt iga kahe sammu tagant tehakse jälg. Lamamiskohad tähistatakse rohkema verega. Raja lõppu pannakse uluki värske nahk.

Esialgu on raja pikkus 100 meetrit, õppuste käigus pikendatakse seda 500 meetrini. Koer tuuakse kohale, võetakse ta otsimisrihmale ja rihma teine ots seotakse oma vöö külge. Käsklusega „Otsi” viiakse koer verejälgedele. Kui ta kaldub jäljest kõrvale, juhitakse ta uuesti rajale ja ergutatakse teda käsklusega „Otsi”. Jõudes „uluki” juurde, kiidetakse koera ja antakse maiust. Järgmiseks õppuseks pannakse maha uus rada, et koer rajaga ei harjuks, vaid õpiks töötama vere lõhna järgi. Kui koer on õppinud verejälgi mööda töötama, antakse talle järjekordselt „uluki” juurde jõudes käsklus „Haugu”. Kui käsklus „Haugu” on selge, lastakse koer ilma otsimisrihmata üksinda ulukit otsima. Koer jõuab „ulukini” ja jääb teid ootama. Kui aga peremees ei ilmu, hakkab ta haukuma või ulguma. Nüüd minnakse koera juurde ja kiidetakse teda.

Õppuse algul viiakse koer värskelt mahapandud verejälgedele. Edaspidi lastakse verejälgedel vananeda 1…5 tundi ja lõpuks viiakse koer 10…12 tunni vanustele jälgedele. Kunstlike verejälgedega viiakse õppust läbi kord nädalas, et koer ei kaotaks selle vastu huvi. Loomulikele verejälgedele tuleks koera viia aga võimalikult sagedamini.

Retriiverid on harjunud tavaliselt väikeulukit tooma, tõukatse III osa on just jälge mööda jänese leidmine ja toomine. Seepärast ajab uluki jälge mööda leidmisel retriiverit tihtipeale segadusse nõue istuda ja haukuda. Samas on koerad selle ka selgeks õppinud (päästekoolitusel kadunud inimeste otsimisel ja leidmisel peab koer käituma samuti, leidma jälgi mööda eksinu ja koerajuhile haukumisega sellest teadma andma).

Viimane uuendus: 2014/08/28