Veelinnukatse (PA)

Juhend

1. Koeri võib katsetada kõikide veelindude leidmiseks. Märkus: soovitav on korraldada katseid metspardi kui levinuima jahiobjekti leidmiseks. Keelatud on kasutada peibutusparte.

2. Katseid korraldatakse sügisesel veelinnujahi hooajal, kui jahiseadus ei võimalda teisiti

3. Katsetatakse kõiki jahikoerte tõuge, kellega on lubatud veelinnujahti pidada.

4. Katsetel tehakse kindlaks ja hinnatakse koerte järgmisi jahiomadusi:

4.1. Haistmisvõime (haistmine, kuulmine, nägemine) – koera võimekus leida elus või lastud lind, kasutades selleks tuult, jälje lõhna või visuaalset kontakti (linnu nähtavust)

4.2. Otsimine – ümbruse läbiotsimise hoolikus ja kiirus.

4.3. Töötamise püsivus – koera energilisus ja tõrkumatus linnu otsimisel.

4.4. Visadus – koera püsivus jõuda peitunud linnuni ja ajada ta avaveele või lendu, samuti üles otsida lastud või haavatud lind ja koerajuhi kätte tuua.

4.5. Aporteerimine – koera omadus lastud või haavatud lind kiiresti ja tõrkumata veest või kaldaäärsest roost koerajuhi kätte tuua. Linnukoertelt ja spanjelitelt nõutakse ka aporteerimist kuivalt maalt.

4.6. Kuulekus – edukaks jahipidamiseks vajalike käskluste täpne ja vastuvaidlematu täitmine.

5. Koerte tööd katsetel hinnatakse järgmiste maksimaalhinnetega pallides:

  • haistmisvõime 25
  • otsimine 15
  • töötamise püsivus 15
  • visadus 10
  • aporteerimine 25
  • kuulekus 10
  • Summa 100

6. Järgu saamiseks peab koer saavutama järgmised minimaalhinded I järk (80), II järk (70), III järk (60). Üldhinne vähemalt 80, 70, 60 sellest:

  • haistmisvõime 20 – 18 – 16
  • aporteerimine 20 – 18 – 16

Jahikatse tehniline osa

1. Koera katsetatakse kahe linnu leidmisel. Koerale antakse otsimiseks kuni 60 minutit aega, kuid mitte alla 30 minuti, et oleks võimalik hinnata töötamise püsivust

2. Aporteerimise hindamiseks lastakse katsetamise päevaks 1-2 lindu. Aporteerimise hindamiseks (juhul, kui katsetatava koera eest lindu ei lasta) visatakse lastud lind lasu sooritamisel viskamise suunas kaldast vähemalt 15 m kaugusele vette

3. Koer kõrvaldatakse katselt ja töö jäetakse hindamata (protokollis näidatakse ära põhjus) järgmistel juhtudel:

3.1. koer jätab eri kohtades otsimisala 3 lindu vahele

3.2. koer ei julge vette minna

3.3. koer otsib kogu aeg küti laskeulatusest kaugemal

3.4. koer kardab pauku

3.5. otsimisele saatmise algusest 10 minuti jooksul keeldub koer otsima minemast

3.6. koer rebib lastud lindu või sööb selle ära

3.7. Kui koer ajab lendu soo- või metsalinnu, arvestatakse seda kogu töö hindamisel, kuid töö hindamise aluseks veelindude leidmisel see ei ole

4. Koera poolt teiste lindude ja loomade ülesajamisele kulutatud aega otsimise ajal peab kohtunik arvestama otsingu aja määramisel.

5. Enne koerte katsetamist tuleb kontrollida, et katsetamisalal oleks vajalikul arvul veelinde.

Viimane uuendus: 2010/11/11