Jahikoerapasse väljastab Eesti Jahikoerte Tõuühingu passiregister.

Infotelefonid

  • +372 56 475 310
  • +372 79 95 391

Postiaadress

Anne Reitel
Ratta tee 3
Mammaste küla
Põlva vald
63211 Põlvamaa
E-post: kabliku[at]gmail.com

Jahikoerapassi taotlemine

Jahikoerapassi saamiseks esitage passiregistrile vabas vormis avaldus, millele lisage järgmised materjalid:

  • jahikoera tõudokument ehk registreerimistunnistus (koopia),
  • koeraomaniku andmed (nimi, postiaadress, tel.),
  • dokument, mis tõendab, et koer on osalenud koertenäitusel või sooritanud jahikatse (koopia),
  • kaks fotot jahikoerast külgvaates suurusega 30×50 mm.

Noorkoera “Esmane jahikoerapass”

Noorkoera “Esmase jahikoerapassi” jaoks pole vaja fotosid ega näituste ega katsete materjale. Muud “vajalikud materjalid” on samad, mis “Jahikoerapassi” taotlemisel.

Eesti Jahikoerte Põlvnemisraamat

Kui soovite koera arvelevõtmist Eesti Jahikoerte Põlvnemisraamatusse, tasuge 100 krooni Eesti Jahikoerte Tõuühingu arvele Hansapangas, a/a 22 10 11 38 29 78, märksõna “EJPR”. Maksedokument lisage passitaotluse materjalidele.

Eesti Jahikoerte Põlvnemisraamatusse registreerimist saab taotleda ka passitaotlusest eraldi.

Viimati uuendatud 17. märts 2008.a.

Viimane uuendus: 2013/08/18