Lisainfo: aasta (ät) retriiverid.ee

Varasemad tulemused:


Aunimetuste omistamise kord:

Alade punktitabeli leiab SIIT (täiendatud 27.dets. 2016).

 • Arvesse läheb koeraomaniku valikul maksimaalselt 7 näitust, 7 jahikatset/eksamit ja 7 koolitusala katset/võistlust.
 • Koeraomanik peab olema kehtiv Eesti Retriiverite Tõuühingu liige ning liikmeks peab olema astutud vähemalt 6 kuud tagasi.
 • Koer ei pea olema Eesti Kennelliidu registris, kuid vähemalt üks omanik peab olema Eestis elav.

Aunimetus Aasta Näituse Retriiver omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte näitustel.

Aunimetus Aasta Jahi Retriiver omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte jahialadel.

Aunimetus Aasta Koolitus Retriiver omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte katsetel.

Aunimetus Aasta Retriiver omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte kokku üle kõigi kolme alamkategooria. Koer ei pea olema osalenud kõigis alamkategooriates, et võita Aasta retriiver aunimetust.

Varasemal aastal läbitud tõukatse saagiga annab lisaks 10 punkti ning dummyga 6 punkti, kuid arvesse läheb ainult üks tulemus. Tõukatse lisapunktid kehtivad igas arvestuses, kuid Aasta retriiveri arvestuses loetakse neid vaid korra. Tõukatse lisapunktid kanduvad koolituse ja näituse tulemustesse ka juhul, kui tõukatse on läbitud käesoleva arvestuse aastal.

Punktiarvestus:

Alade punktitabeli leiab SIIT (täiendatud 27.dets. 2016).

 • Ühe näituse punkte ei liideta kokku vaid võetakse suurim võimalik punktide arv antud üksiku näituse võimalikust punktisummast.
 • BIS punktid hõlmavad kõikide tõugude näituse tulemusi.
 • Esitada võib ka välisriikides saavutatud tulemusi.
 • Kui koer on saavutanud tulemuse alas, mis pole kaetud punktiarvestuses (nt erinevate riikide jahikatsed, koolitusalad), siis võib pöörduda konkursi info e-maili poole teada saamaks kas tulemus läheb arvesse Aasta Koera konkursi raames.

Koefitsendid:

Näitused:

 • RV näitused ja rühma näitused arvutatakse koefitsendiga 1.3
 • Tõu erinäitused arvutatakse koefitsendiga 2.
 • WW, EW ja Crufts näitused arvutatakse koefitsendiga 3

Jahikatsed:

 • MV tulemused arvutatakse koefitsendiga 2.

Koolitus:

 • RV võistluste/katsete tulemused arvutatakse koefitsendiga 1,5.
 • MV tulemused arvutatakse koefitsendiga 2.
Viimane uuendus: 2016/12/27